Peter Miklian, 28.10.2003
Delphi som mal niekedy v prvom ročníku na MFF... Stránka, podľa ktorej nás vtedy učili je tu.