Peter Miklian, 28.10.2003
IKT 5 je nejaký tretiacky predmet, ktorý som si zapísal, lebo som sa dopočul, že tam netreba chodiť, ale prebieha to cez net a to sa mi zapáčilo. Stránka tohto predmetu je tu.