Peter Miklian, 28.10.2003

Propedeutika vyučovania informatiky

Zbierka úloh, čo som posielal na tento predmet počas semestra.

Textové procesory

Ako úloha by mohla byť motivácia deti pracovať vo worde tak, že by sme im dali text s nejakou rozprávkou a dali by sme im nahrádzat niektoré slová obrázkami (naučiť vkladať obrázky), resp. nech sa vyšantia s farbami (práca s fontami a farbami písma), nech môžu dať tú rozprávku potom prečítať mladším súrodencom, ktorí sa len učia čítať napr. (naučia sa aj tlačiť dokumenty).

Tabuľky

Čo keby si deti spravili napr. zasadací poriadok (ktorý by bol položený na katedre a učitelia, čo ich ešte nepoznajú, by mali ľahšiu robotu a žiaci tiež, lebo by vkuse nemuseli hovoriť 'Ja som ten a ten...'). Pekne do stĺpcov, prípadne tabuľky. Meno, z akej školy je, vo vyšších ročníkoch čo chce asi študovať ďalej. Naučili by sa tabuľky, alebo aspoň formátovanie do stĺpcov, zmenu fontov a veľkosti písma, prípadne by to mohlo byť ako zoznam, ak by to bolo prehľadné. Nech každý skúsi robiť, ako ho to napadne a pýtaju sa učiteľa, ako sa čo robí, lebo s tým asi veľmi nepohnú len tak. Predpoklady: písanie vo worde, ukladanie, tlač (alebo sa môže naučiť tu; napr. najkrajšie sa vytlačia, alebo každý si vytlačí svoj, aby sa spoznali (vhodne síce tak akurát v 1. triede úplne na začiatku roka...)).

Na naučenie/precvičenie práce s tabuľkami by si decká mohli spraviť tabuľku nepravidelných slovies na angličtinu/nemčinu, napr. (Po dohode s daným učiteľom). Na koniec by sa to pre každého vytlačilo. Predpoklady: písanie, ukladanie, otváranie, tlač. Časovo: hodina-dve by na strednej na to mohli stačiť, nie?

Na príklad v Exceli by si mohli žiaci spraviť takú pomôcku na matiku: grafy nejakých funkcií (x2, 1/x, log(x), ax,...) Treba na to vedieť nejaké základy tabuliek, precvičia/naučia sa tým grafy, resp. aj vkladanie nejakých funkcií, a tak...

Recenzia pedagogického softvéru (Cirkus šaša Tomáša)

Linky na stránky súvisiace s výučbou informatiky

PCinfo.szm.sk
Edi.fmph.uniba.sk
InfoPC.host.sk
Jdi.na

Linky na stránky, odkiaľ sa dajú sťahovať nejaké použiteľné veci

obrázky
midi
mpr
videá
knihy
knihy
knihy
dokumenty
dokumenty


Výroba kalendáru

Zadanie: Vytvorte kalendár na tento rok, zložený z dvanástich malých strán (nastavte vhodny formát), pričom na každej strane bude kalendár na jeden mesiac a vhodný obrázok z galérie ClipArtov alebo z iných zdrojov.
Úloha je určená/vhodná pre: podľa mňa skôr už na SŠ, tak 1-2 ročník.
Predpokladáme, že žiaci už zvládli: základy formátovania, písanie vo worde (/inom 'textovom procesore', či ako sa tomu nadáva), ukladanie súboru, vkladanie obrázkov, tabuľky/vkladanie textových polí, práca so schránkou, atribúty textu (farba, tučné písmo,...)...
Stručný návod na riešenie príkladu: súbor/nový; vložiť/textové pole (opakovať 12x); vložiť/obrázok/klipart; popísať čísla (dni); zvýrazniť (farba, hrúbka písma) nedele, sviatky; copy/paste textu do ďalšieho mesiaca+prípadné úpravy; súbor/uložiť ako.
Čo nové sa naučíme, alebo čo si precvičíme: precvičíme všetko to, čo je v predpokladoch, resp. by som navrhol na tomto príklade naučiť vkladanie textových polí, príp. prácu s tabuľkou, alebo ako už by sa to inak robilo... (ako inak napchať rozumne viac 'malých strán' na 1 A4?)

Paintbrush

Návod na nejaký obrázok v painte: Bude to vianočný stomček.
  1. Spravíme trojuholník zelenej farby nástrojom polygón
  2. Vytvoríme niekolko kópií označením trojuholníka a funkciou copy & paste
  3. Kópie uložíme nad seba ako vetvičky stromčeka
  4. Nástrojom obdĺžnik spravíme kmeň
  5. Nástrojom elipsa (kružnica) môžme dorobiť guľové ozdoby

Použitie efektov v LogoMotion


Boli použité efekty vyhladenia a ubrania farebnej hĺbky

Práca so Zoner Calisto

kliknutím stiahnete vektorový obrázok vo formáte pre Zoner Calisto

Multimédiá

Úloha:Nafotiť si digitálom/nascanovať fotky spolužiakov, ku každému nahrať nejaký zvukový záznam (napr. každý nech prečíta svoje meno), a potom spraviť katalóg - HTML stránku, kde po kliknutí na fotku danej osoby sa prehrá jeho hlasová ukážka. Alebo namiesto HTML by také niečo isto šlo aj vo Worde.
Pre koho je úloha určená:Niečo okolo prvého ročníka stredných škôl.
Aké znalosti predpokladáme:Vkladanie obrázkov a vo Worde, základné pojmy ohľadom multimédií.
Čo sa naučíme:Nahrávať zvuk, scanovať fotky, narábať s digitálnym foťákom, vytvárať linky v HTML+vkladať obrázky (alebo vo Worde robiť nejaké linky na zvuky), rozšírenie okruhu pojmov okolo multimédií.

Internet

Zadanie úlohy:Internetová aktivita. Mala by byť zameraná na komunikáciu alebo spoluprácu, mala by byť určená pre min.3 hráčov/účastníkov.
Cieľová skupina:+-8. ročník
Predpoklady:Základné znalosti internetu a komunikácie na nete.
Ciele:Práca s ICQ (komunikácia, posielanie kontaktov, vytváranie konta), vedľajší efekt: opis čísel slovami.
Postup riešenia:Ďeťom sa rozdajú kartičky s číslami 1-n. Teraz pomocou ICQ bude každý zistiť, kto má o jedno väčšie a o jedno menšie číslo, ako daná osoba. Zisťovacie otázky pritom nemôžu priamo obsahovať číslovky (teda napr.: „Máš druhé dvojciferné prvočíslo?“). Na začiatku by si mal každý spraviť konto na ICQ, alebo sa deti zoskupia po dvaja, traja a bude sa robiť tak, nech sa šetrí časom a kompami. Potom sa kontakty centrálne spíšu na tabuľu. Mohol by niekto dojsť na to, že opisovať to pri každom užívateľovi je blbosť a tu by sa vysvetlilo zasielanie kontaktlistu.
Odporúčaný počet hráčov: 10-15
Predpokladaný čas, ktorý aktivita zaberie: 2 hodiny

Linky na stránky použiteľné pre deti na ZŠ

Spájanie informatiky s inými predmetmi (Fyzika)

Zadanie úlohy:Pracovný list z fyziky
Cieľová skupina:8. ročník ZŠ / kvarta (8-ročné gymnázium)
Predpoklady:Vkladanie údajov do Excelu
Ciele:Vytváranie grafu zo vstupných údajov v tabuľke, pozorovanie zmeny teploty vody pri ohrievaní, vytváranie nového stĺpca v tabuľke využitím nejakých operácií na už hotovom stĺpci.
Postup riešenia:Pripravíme si meraciu sústavu a priebežne zapisujeme získané údaje do tabuľky v Exceli. Pri pokuse budeme merať zmeny teploty na rôznych objemoch vody. Takže si pripravíme buď 2 súpravy a pokusy budeme robiť paralelne, alebo (lepšie) po skončení prvého pokusu uskutočníme druhé meranie. Získame 2 tabuľky, z ktorých na záver vytvoríme graf.
Fyzikálne pomôcky:Voda, odmerný valec, kadičky, kahan, stojan s drôtenou sieťkou, teplomer do 100°C, stopky.
Postup:Do kadičky odmerným valcom odmeriame pol litra vody. Umiestnime na stojan s drôtenou sieťkou. Teplomer ponoríme do vody a uchytíme na stojan. Odmeriame teplotu vody, zapíšeme do tabuľky pod čas 0. Zapálime kahan pod kadičkou. Priebežne každú polminútu odčítame z teplomera hodnotu a zaznačíme. Opakujeme, pokiaľ teplota nedosiahne 100°C. Kahan zhasneme a teplotu naďalej v rovnakých intervaloch meriame ešte 5 minút. Pokus opakujeme s litrom novej vody rovnakým postupom. Výsledky opäť priebežne značíme do tej istej tabuľky v Exceli do iného stĺpca. Súpravu rozoberieme a upraceme po sebe.
Údaje ideme spracovať do grafu, kde bude jasnejšie vidieť rozdiely v rýchlosti zmien teploty vody pri rôznych objemoch, ale pri konštantnom prírastku tepla za jednotku času.
Diskusia:Na vzniknutých grafoch pozorujeme priebeh pokusu a diskutujeme o výsledkoch pokusu. Je možné pozorovať zmenu strmosti grafu pri rôznych objemoch vody (čím viac vody, tým sa jej teplota meni pomalšie). Na overenie hypotézy skúsime vytvoriť v tabuľke tretí stĺpec tak, že z 2. pokusu zoberieme len každú druhú hodnotu (zmeny sa mali diať 2-krát pomalšie), vytvoríme ďalší graf a porovnáme s prvým. Porozprávame niečo na tému merná tepelná kapacita, teplo,…